Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie

AKTUALNOŚCI, strona 10:

Nowości w "Programie wyrównywania różnic między regionami III"

Utworzono dnia 14.10.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

informuje, że gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, zarządzające w wielorodzinnym budynku mieszkalnym mogą ubiegać w PFRON o dofinansowanie: do budowy szybu windowego, budowę lub modernizację pochylni, dostawę, zakup i montaż dźwigu osobowego, platform pionowych lub ukośnych oraz innych urządzeń do transportu pionowego, zakup i montaż poręczy i uchwytów, montaż domofonów, likwidacji progów, przystosowanie drzwi, zastosowanie nawierzchni antypoślizgowej, dojście do terenów zielonych, śmietników i stanowisk postojowych poprzez zniwelowanie różnic poziomów.

czytaj dalej na temat: Nowości w "Programie wyrównywania różnic między regionami III"

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Monika Rygiel-Gawrońska z Odznaką Przyjaciel Dziecka TPD

Utworzono dnia 09.10.2019

W trakcie spotkania dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, powiatowych centrów pomocy rodzinie, miejskich ośrodków pomocy rodzinie i ośrodków adopcyjnych województwa zachodniopomorskiego, które odbyło się w dniach 3-4 października 2019 r. w Mielnie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie przyznał Pani Monice Rygiel-Gawrońskiej za wkład pracy społecznej w dziedzinie wychowania i opieki nad dzieckiem Odznakę Przyjaciel Dziecka TPD.

 

czytaj dalej na temat: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Monika Rygiel-Gawrońska z Odznaką Przyjaciel Dziecka TPD

Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Stargardzkim na kadencję 2019-2023

Utworzono dnia 24.09.2019

Starosta Stargardzki informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Stargardzkim na kadencję 2019 - 2023.

czytaj dalej na temat: Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Stargardzkim na kadencję 2019-2023

Seminarium w zakresie projektowania uniwersalnego oraz obsługi klienta z niepełnosprawnościami

Utworzono dnia 16.09.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Szansa dla Niewidomych realizuje projekt pn. "Otwórz Oczy - Zobacz Więcej! - III edycja" - zachodniopomorskie seminarium w zakresie projektowania uniwersalnego oraz obsługi klienta z niepełnosprawnościami skierowane do radnych, urzędników jednostek samorządu terytorialnego oraz wojewódzkiej i powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych.

 

czytaj dalej na temat: Seminarium w zakresie projektowania uniwersalnego oraz obsługi klienta z niepełnosprawnościami

Elektroniczny nabór wniosków w ramach programu "Aktywny Samorząd" Moduł II - dofinansowanie nauki na poziomie wyższym

Utworzono dnia 11.09.2019

  


 

W POWIECIE STARGARDZKIM ZOSTAŁ URUCHOMIONY ELEKTRONICZNY NABÓR WNIOSKÓW
DLA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

W RAMACH AKTYWNEGO SAMORZĄDU – MODUŁ II
– DOFINANSOWANIE NAUKI NA POZIOMIE WYŻSZYM

czytaj dalej na temat: Elektroniczny nabór wniosków w ramach programu "Aktywny Samorząd" Moduł II - dofinansowanie nauki na poziomie wyższym

Ogłoszenie o naborze ofert - przeprowadzenie warsztatów pn. "Szkoła dla Rodziców" dla beneficjentów projektu "Kurs na Rodzinę"

Utworzono dnia 10.09.2019

Powiat Stargardzki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów pn. "Szkoła dla Rodziców" dla beneficjentów projektu "Kurs na Rodzinę" w ramach zadania Regionalnej Akademii Rodziny

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie o naborze ofert - przeprowadzenie warsztatów pn. "Szkoła dla Rodziców" dla beneficjentów projektu "Kurs na Rodzinę"

Warsztaty "Szkoła dla rodziców" dla beneficjentów projektu "Kurs na rodzinę"

Utworzono dnia 06.09.2019


 

Zapraszamy na warsztaty „Szkoła dla Rodziców”

Zapraszamy mieszkańców gminy Ińsko - beneficjentów Projektu „Kurs na Rodzinę” do wzięcia udziału w warsztatach pn. „Szkoła dla Rodziców”. Rozpoczęcie 26 września 2019 r.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z koordynatorem projektu pod numerem telefonu 91-48-04-938 lub z pracownikami socjalnymi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ińsku tel. 91-562-10-23.

 

czytaj dalej na temat: Warsztaty "Szkoła dla rodziców" dla beneficjentów projektu "Kurs na rodzinę"

POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY PFRON zaprasza…

Utworzono dnia 08.08.2019

PFRON zaprasza do udziału w projekcie Kompleksowej Rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy

  • osoby, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, bezpośrednio po zakończeniu leczenia /rehabilitacji szpitalnej;
  • osoby, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, u których leczenie/rehabilitacja szpitalna zostały zakończone i wróciły one do swojego środowiska zamieszkania;
  • osoby, z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie funkcjonowały na rynku pracy i przebywają w swoim środowisku zamieszkania
    u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwości aktywizacji zawodowej
    oraz osoby funkcjonujące w placówkach opiekuńczych, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje powrót do aktywności zawodowej.
czytaj dalej na temat: POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY PFRON zaprasza…

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie w 2019 roku Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Utworzono dnia 01.08.2019

Powiat Stargardzki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w 2019 roku Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

czytaj dalej na temat: Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie w 2019 roku Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Program "Dobry Start" - 300+ dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

Utworzono dnia 31.07.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie jako realizator rządowego programu ’’Dobry start’’ informuje, że od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada danego roku przyjmowane będą wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start.

Wnioski należy składać drogą papierową w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie, ul. Skarbowa 1, pok. nr 017.

czytaj dalej na temat: Program "Dobry Start" - 300+ dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

Zapraszamy na Nasz Facebook: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

Pomoc Ukrainie

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Sierpień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny