Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie

AKTUALNOŚCI, strona 2:

Starosta Stargardzki informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Stargardzkim na kadencję 2023 - 2027.

Utworzono dnia 12.09.2023

Starosta Stargardzki informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Stargardzkim na kadencję 2023 - 2027.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonywać osobiście lub na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard w terminie do 25 września 2023r.

Ogłoszenie znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Stargardzie: https://bip.powiatstargardzki.pl/artykul/ogloszenie-starosty-stargardzkiego-w-sprawie-zglaszania-kandydatow-na-czlonkow-powiatowej-spole-1

czytaj dalej na temat: Starosta Stargardzki informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Stargardzkim na kadencję 2023 - 2027.

XXXV Barzkowickie Targi Rolne AGRO POMERANIA 2023

Utworzono dnia 08.09.2023

W dniach 8 -10. 09. 2023 r. odbywają się XXXV Barzkowickie Targi Rolne AGRO POMERANIA 2023

Serdecznie zapraszamy Państwa szczególnie do naszego stoiska :)

Przygotowaliśmy dla Państwa informację dotyczącą możliwości skorzystania z dofinansowania z PFRON, programu...

czytaj dalej na temat: XXXV Barzkowickie Targi Rolne AGRO POMERANIA 2023

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Utworzono dnia 23.08.2023

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 1a i 1b do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie do dnia 15 września 2023 r.

  Generator jest aplikacją webową, dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników. Pytania i wątpliwości dotyczące obsługi generatora kierować należy za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce „pomoc” lub bezpośrednio na adres e-mail: administrator@bfs.mrips.gov.pl.
   
 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia 6 października 2023 r.
 3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Szczegółowe informację oraz pliki do pobrania znajdują się na stronie : https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-%20i%20-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

czytaj dalej na temat: Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

„Podstawy prawne organizacji i funkcjonowania pieczy zastępczej”

Utworzono dnia 29.06.2023
Dzisiaj w Starostwie Powiatowym odbyło się szkolenie zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn. „Podstawy prawne organizacji i funkcjonowania pieczy zastępczej”.
Adresatami szkolenia byli asystenci rodzin oraz koordynatorzy pieczy zastępczej z terenu powiatu stargardzkiego.
Szkolenie poprowadziła dr Katarzyna Anna Dadańska wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Gości powitała Pani Iwona Wiśniewska Starosta Stargardzki.
czytaj dalej na temat: „Podstawy prawne organizacji i funkcjonowania pieczy zastępczej”

Dzień Ojca

Utworzono dnia 23.06.2023

Funkcjonowanie Centrów Usług Społecznych

Utworzono dnia 20.06.2023

W dniu 20.06.2023 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się kolejne spotkanie merytoryczne kadr zarządzających opieką społeczną w powiecie stargardzkim zorganizowane przez Starostę Stargardzkiego Panią Iwonę Wiśniewską, Wicestarostę Pana Łukasza Wilkosza oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Panią Agnieszkę Ignasiak. Tematem było „Funkcjonowanie Centrów Usług Społecznych”. Gośćmi specjalnymi była Dyrektor CUS w Koszalinie Pani Bogumiła Szczepanik wraz z współpracownikami, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi organizacją i funkcjonowaniem swojej jednostki.

Celem Centrów Usług Społecznych nie jest konsolidacja świadczenia usług w jednej instytucji, ale integrowanie i koordynowanie usług świadczonych przez różnych lokalnych usługodawców (publicznych i niepublicznych) współpracujących z centrum. Za pośrednictwem centrum gminy będą miały możliwość realizowania już świadczonych usług społecznych oraz wprowadzania nowych (jako zadań własnych fakultatywnych), konsultowana z mieszkańcami i reprezentującymi ich organizacjami. Z usług CUS będą mogli korzystać zainteresowani mieszkańcy. Na podstawie sygnalizowanych przez nich potrzeb będą mogły powstawać indywidualne plany usług społecznych – spersonalizowane pakiety usług społecznych na okres od trzech do dwunastu miesięcy.

Jest to nowy wymiar polityki społecznej w Polsce, który ma ułatwić gminom świadczenie różnego rodzaju usług społecznych dostosowanych do potrzeb lokalnej społeczności.

czytaj dalej na temat: Funkcjonowanie Centrów Usług Społecznych

Tata na medal/ badania

Utworzono dnia 19.06.2023

 

Powiat Stargardzki i Stowarzyszenie Edukacja-Zdrowie-Aktywność zapraszają mężczyzn w wieku 40 lat i starszych  na bezpłatne badania poziomu PSA w ramach ochrony i promocji zdrowia. Działanie realizowane jest w ramach współpracy z organizacją pozarządową pod nazwą „TATA NA MEDAL”. 

czytaj dalej na temat: Tata na medal/ badania

FASD/spotkanie

Utworzono dnia 07.06.2023

Festyn Rodzinny

Utworzono dnia 06.06.2023

Dziękujemy za wspólną zabawę na Festynie z okazji „Dnia Dziecka” oraz „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”

           W piątek 02 czerwca na teren zielony przy ulicy Andersa 14 przybyły rodziny zastępcze z dziećmi, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz mieszkańcy powiatu stargardzkiego. Festyn został zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu pn. „Rodzina gwarancją rozwoju” współfinansowanego ze środków UE .  Festyn dostarczył wiele radości ze wspólnego spędzania czasu zarówno dzieciom i dorosłym. Wszystkim dopisywały wyśmienite humory, bo na uczestników czekało wiele atrakcji, dmuchańce, gry ogrodowe, bańki mydlane, zaplatanie warkoczyków, brokatowe tatuaże, malowanie twarzy, popcorn, wata cukrowa, hot dogi oraz wiele innych. Pomiędzy stałymi atrakcjami organizowane były wspólne zabawy. Animatorzy zadbali, żeby dzieci aktywnie i z energią bawiły się zespołowo. Dziękujemy bardzo za wsparcie Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.

      Podczas Festynu Pani Dyrektor Agnieszka Ignasiak oraz Pan Wicestarosta Łukasz Wilkosz złożyli serdeczne podziękowania wszystkim Rodzinom Zastępczym a w szczególności Państwu Dorocie i Antoniemu Szubryt oraz Państwu Wandzie i Stanisławowi   Janyszkowiak za długoletnią pracę jako zawodowa rodzina zastępcza. Coroczny festyn sprzyja integracji, wymianie doświadczeń oraz promowaniu idei rodzicielstwa zastępczego.

Wspaniałą zabawę poprowadziła firma Happy Event ze Szczecina. 

Festyn Rodzinny uznajemy za udany.

Powiat Stargardzki stale poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych.
Zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie osoby zainteresowane tematem pieczy zastępczej. 

czytaj dalej na temat: Festyn Rodzinny

Zapraszamy na Nasz Facebook: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

Pomoc Ukrainie

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 38

W poprzednim tygodniu: 489

W tym miesiącu: 1823

W poprzednim miesiącu: 2706

Wszystkich: 77134