Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie

AKTUALNOŚCI, strona 4:

WAŻNY KOMUNIKAT - Oddział Zachodniopomorski Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie - zmienił adres siedziby

Utworzono dnia 01.03.2021

Oddział Zachodniopomorski Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie informuje, iż od 1 marca 2021 roku przeniósł się do nowej siedziby przy ul. Janosika 17 w Szczecinie. 

czytaj dalej na temat: WAŻNY KOMUNIKAT - Oddział Zachodniopomorski Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie - zmienił adres siedziby

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Utworzono dnia 23.02.2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie informuje, że w ramach Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 22-28 lutego 2021 r. mieszkańcy powiatu stargardzkiego mają możliwość telefonicznego kontaktu z prokuratorami Prokuratury Rejonowej w Stargardzie.

czytaj dalej na temat: Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Projekt unijny "Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych"

Utworzono dnia 22.01.2021

PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

O PROJEKCIE
Projekt PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH realizowany jest w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi: 1 419 308,40 zł, w tym: 1 206 412,14 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

Projekt „Program Aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych” skierowany jest do osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren województwa zachodniopomorskiego, którego głównym celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa wśród 60 osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, podnosząca poziom zatrudnienia wśród min. 22% osób niepełnosprawnych oraz poziom aktywności społecznej wśród min. 44% osób niepełnosprawnych.

czytaj dalej na temat: Projekt unijny "Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych"

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III w 2021 roku finansowany ze środków PFRON

Utworzono dnia 11.01.2021

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III w 2021 roku finansowany ze środków PFRON

 

Celem programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.


Wszelkie szczegółowe informacje nt. Programu znajdują się w zakładce - PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI

czytaj dalej na temat: PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III w 2021 roku finansowany ze środków PFRON

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Stargardzie

Utworzono dnia 11.01.2021

W dniu 7 stycznia 2021 r. Zarząd Powiatu Stargardzkiego po raz trzeci podpisał ze Stowarzyszeniem SOS Dla rodziny z siedzibą w Szczecinie, porozumienie o współpracy w zakresie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym oraz świadkom przestępstw i osobom im najbliższym, finansowane jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, na mocy umowy zawartej przez SOS Dla rodziny z Ministerstwem Sprawiedliwości.

czytaj dalej na temat: Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Stargardzie

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej

Utworzono dnia 28.12.2020

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej Zarząd Powiatu Stargardzkiego powierzył organizacji pozarządowej Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 5 w Szczecinie, prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Stargardzie. Jednostką organizacyjną bezpośrednio wykonującą ww. zadanie jest Centrum Socjalne Caritas ul. Krasińskiego 19, 73-110 Stargard.

czytaj dalej na temat: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej

24 grudnia 2020 r.

Utworzono dnia 09.12.2020

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2020 r. (Wigilia)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
będzie nieczynne

czytaj dalej na temat: 24 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Utworzono dnia 03.12.2020

Starosta Stargardzki zaprasza do udziału w konsultacjach nad wieloletnią Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych i Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Celem konsultacji jest możliwość wypowiedzenia się mieszkańców powiatu stargardzkiego w kwestiach problemów społecznych, sposobów ich rozwiązywania oraz w kwestiach dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert - na realizację w 2021 r. zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej pn.Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Utworzono dnia 23.11.2020
Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w 2021 r. zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej pn. Prowadzenie Ośrodka Intwerwencji Kryzysowej   skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3...
czytaj dalej na temat: Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert - na realizację w 2021 r. zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej pn.Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej

UWAGA - MODUŁ III - wydłużenie terminu składania wniosków

Utworzono dnia 04.11.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w dniu 30 października 2020 roku Zarząd PFRON podjął uchwałę 76/2020 zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

 

Decyzją Zarządu PFRON m.in.:

  • wydłużono do dnia 16 listopada 2020 r. termin składania wniosków przez osoby niepełnosprawne do realizatorów programu o dofinasowanie w ramach modułu III (obecnie obowiązuje termin 15 października 2020 r.),
  • wydłużono okres na jaki może zostać przyznane świadczenie do maksymalnie 5 miesięcy (dotychczas nie mógł być dłuższy niż 3 miesiące).


W związku z podjętą decyzją zmodyfikowany został wzór wniosku.

czytaj dalej na temat: UWAGA - MODUŁ III - wydłużenie terminu składania wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie zaprasza do skorzystania z 

TELEFONU ZAUFANIA
„MÓJ AZYL”

791 309 329

Odczuwasz lęk, złość, bezradność…

ZADZWOŃ!

 

Linia funkcjonuje:
- w poniedziałki 17:30-19:00
- w czwartki 19:30-21:00
(opłata według taryfy operatora)

 

Zapraszamy na Nasz Facebook: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Styczeń 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny