Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie

Moduł I obszar A - likwidacja bariery transportowej

Obszar A

 

Wymagany udział własny wnioskodawcy:

  • 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 1 i 4,
  • 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadanie: 2 i 3.

 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Maksymalna kwota dofinansowania w zadaniu nr 1 wynosi 70 000,00, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 8 000,00 zł.


Adresat programu:
osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu,

 

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy - dla osób z dysfunkcją ruchu

Adresat programu:
osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu,

 

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy - dla osób z dysfuncją słuchu

Kwota dofinansowania w zadaniu nr 2 oraz w zadaniu nr 3 wynosi:

  • kurs/egzamin kategorii B – 2 310,00 zł,
  • kurs/egzaminy pozostałych kategorii – 3 850,00 zł,
  • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 880,00 zł,
  • koszty usług tłumacza migowego – 550,00 zł.

Adresat programu:
osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

 

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Maksymalna kwota dofinansowania w zadaniu nr 4 wynosi 4 400,00 zł.

Adresat programu:
osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu słuchu

ZAŁĄCZNIKI:

Zapraszamy na Nasz Facebook: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

Pomoc Ukrainie

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny