Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie

Moduł I obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

Obszar B

 

Wymagany udział własny wnioskodawcy:

  • 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B – Zadania: 1,3,4 i 5,

 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu  elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Maksymalna kwota dofinansowania w zadaniu nr 1 wynosi:

  • dla osoby niewidomej 26 500,00 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 16 500,00 zł,
  • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku  10 000,00 zł,
  • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych 10 000,00 zł.

Adresat programu:
osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

 

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Maksymalna kwota dofinansowania w zadaniu nr 2 wynosi:

  • dla osoby głuchoniewidomej 4 400,00 zł,
  • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3 300,00 zł,
  • dla pozostałych adresatów obszaru 2 200,00 zł.

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidulanych przypadkach, maksymalnie o 100% wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

Adresat programu:
adresaci osób z zadań B1, B3, B4,

 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu  elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Maksymalna kwota dofinansowania w zadaniu nr 3 wynosi 10 000,00 zł,
 

Adresat programu:
osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu wzroku,

 

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu  elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Maksymalna kwota dofinansowania w zadaniu nr 4 wynosi 6 000,00 zł,
 

Adresat programu:
osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu słuchu i trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,

 

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu

Maksymalna kwota dofinansowania w zadaniu nr 5 wynosi 1 650,00 zł,

Adresat programu:
osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

ZAŁĄCZNIKI:

Zapraszamy na Nasz Facebook: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

Pomoc Ukrainie

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny