Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie

UWAGA - Organizacje Pozarządowe - Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na rok 2022

Utworzono dnia 20.10.2021

Do 30 listopada 2021 r. można składać wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na 2022 r. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

1) prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres, co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
2) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
3) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu,
4) nie mają zaległości wobec Funduszu oraz w ciągu 3 lat nie były stroną umowy z Funduszem, która została rozwiązana z powodu przyczyn leżących po stronie podmiotu składającego wniosek.

Wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.pcprstargard.pl

Szczegółowe informacje związane z dofinansowaniem do ww. zadania można uzyskać dzwoniąc do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie pod numer tel. (91) 48 04 910. 

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie.

UWAGA! Dofinansowanie może być przyznane tylko do jednego zadania z każdej kategorii tj., sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

ZAŁĄCZNIKI:

Zapraszamy na Nasz Facebook: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

Pomoc Ukrainie

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Sierpień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny