Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie

UWAGA - Organizacje Pozarządowe - Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na rok 2023

Utworzono dnia 16.11.2022

UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE!

 

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na 2023 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

1) prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres, co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

2) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,

3) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł
na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

4) nie mają zaległości wobec Funduszu oraz w ciągu 3 lat nie były stroną umowy
z Funduszem, która została rozwiązana z powodu przyczyn leżących po stronie podmiotu składającego wniosek.

 

Wnioski prosimy składać wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej:

https://sow.pfron.org.pl/ 

Filmiki instruktażowe dotyczące sposobu składania wniosków znajdują się na stronie internetowej:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/ 


Szczegółowe informacje związane z dofinansowaniem do ww. zadania można uzyskać dzwoniąc do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie pod numer tel.
(91) 48 04 910. 

 

 

UWAGA! Dofinansowanie może być przyznane tylko do jednego zadania z każdej kategorii tj., sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

Zapraszamy na Nasz Facebook: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

Pomoc Ukrainie

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny