Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie

Rehabilitacja zawodowa

REHABILITACJA ZAWODOWA

 

Na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być realizowane ze Śródków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926) rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

 

Ze środków PFRON mogą być zrealizowane w części lub całości następujące zadania powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej:

  • Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
  • Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy na którym zatrudniona będzie osoba niepełnosprawna;
  • Udzielenie jednorazowego dofinansowania osobom niepełnosprawnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej;
  • Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, szkolenie oraz przekwalifikowanie osób niepełnosprawnych.

 

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać pod adresem:

 

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Pierwszej Brygady 35

73-110 Stargard

tel. (91) 578 40 14, fax. (91) 578 05 37
e-mail: urzad@pupstargard.pl

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie jest czynny:

od poniedziałku do piątku - w godzinach 7:30 – 15:30

 

Powiatowy Urząd Pracy przyjmuje interesantów:

od poniedziałku do piątku - w godzinach 8:00 – 14:00

Zapraszamy na Nasz Facebook: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

Pomoc Ukrainie

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny