Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych. Członków Powiatowej Rady powołuje i odwołuje Starosta, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawą prawną działania Rady jest art. 44b i 44c  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

W skład Rady wchodzą osoby będące przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego działających na rzecz osób
z  niepełnosprawnościami na terenie Powiatu Stargardzkiego.

Do zakresu działania Rady należy:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób
  niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 • opiniowanie projektów powiatowych programów dotyczących działań na rzecz osób
  niepełnosprawnych,
 • ocena realizacji programów,
 • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Zarządzeniem Nr 150/19 Starosty Stargardzkiego z dnia 9 października 2023 r. została powołana Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję
w latach 2032-2027 w następującym składzie:

 1. Pani Lucyna Wróblewska – Przewodnicząca
 2. Pan Janusz Drosik – Wiceprzewodniczący
 3. Pani Agnieszka Kłodowska-Keller – Sekretarz
 4. Pani Aniela Petryka – Członek
 5. Pani Bożena Łandziak – Członek.

Zapraszamy na Nasz Facebook: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

Pomoc Ukrainie

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny