Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie

Pracownicy

 

ZESPÓŁ FINANSOWO-ADMINISTRACYJNY

Lucyna
Lamla

główny księgowy (091) 48 04 904 glownaksiegowa@pcprstargard.pl

Marlena
Radoszewska

obsługa
finansowo-księgowa
(091) 48 04 906 ksiegowosc1@pcprstargard.pl
Jowita
Zagdańska

obsługa
finansowo-księgowa

egzekucja
należności dłużników

(091) 48 04 904 ksiegowosc2@pcprstargard.pl

 

obsługa
kadrowo-administracyjna
(091) 48 04 906 ksiegowosc3@pcprstargard.pl

Paulina Dawidowicz

sekretariat (091) 48 04 909 pcpr@pcprstargard.pl

 

ZESPÓŁ DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ

Małgorzata
Olszewska

kierownik zespołu (091) 48 04 946 pieczazastepcza@pcprstargard.pl

Artur
Kwaśnik

koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej

(091) 48 04 911

519 744 785

koordynator@pcprstargard.pl

Jakub
Chrałowicz

koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej

(091) 48 04 911

519 744 785

koordynator@pcprstargard.pl

Anna
Chmiel

koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej

(091) 48 04 938

519 744 785

koordynator@pcprstargard.pl

Anna
Knape

pracownik socjalny

(091) 48 04 911

519 744 785

koordynator@pcprstargard.pl

Alicja
Warych

pracownik socjalny

(091) 48 04 911

519 744 686

koordynator@pcprstargard.pl

 

pracownik socjalny

(091) 48 04 911

519 744 785

koordynator@pcprstargard.pl

 

pracownik socjalny

(091) 48 04 911

519 744 785

koordynator@pcprstargard.pl

 

pracownik socjalny

(091) 48 04 911

519 744 785

koordynator@pcprstargard.pl

 

DZIAŁ ROZLICZEŃ I POMOCY SPOŁECZNEJ

 

kierownik działu
rozliczeń i pomocy społecznej

(091) 48 04 946 kierownik@pcprstargard.pl

ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ I ROZLICZEŃ

Katarzyna Sitarek

świadczenia dla rodzinnej pieczy zastępczej;
porozumienia i rozliczenia
- rodzinna piecza zastępcza

(091) 48 04 930 swiadczenia1@pcprstargard.pl
Anna
Galczak

świadczenia dla usamodzielnianych
wychowanków
pieczy zastępczej;
porozumienia i rozliczenia - instytucjonalna piecza zastępcza

(091) 48 04 839 swiadczenia2@pcprstargard.pl
 

odpłatność rodziców biologicznych
za pobyt dzieci
w pieczy zastępczej

(091) 48 04 930 swiadczenia3@pcprstargard.pl

ZESPOŁ POMOCY SPOŁECZNEJ

Agnieszka
Kamyk
pracownik socjalny -
usamodzielnianie wychowanków
 pieczy zastępczej

(091) 48 04 938

519 744 686

pomocspoleczna1@pcprstargard.pl
Monika Glezmer kierowanie do domu pomocy społecznej;
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

(091) 48 04 938

519 744 686

pomocspoleczna2@pcprstargard.pl

ZESPÓŁ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ewa Polechońska

dofinansowanie ze środków PFRON: 
przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze; sprzęt rehabilitacyjny
(091) 48 04 910 dofinansowania1@pcprstargard.pl
  dofinansowania ze środków PFRON: 
turnysy rehabilitacyjne,
likwidacja barier architektonicznych, technicznych,
w komunikowaniu się
(091) 48 04 907 dofinansowania2@pcprstargard.pl
Konrad Stelmach dofinansowania ze środków PFRON:
program "Aktywny Samorząd",
program wyrównywani między regionami III
(091) 48 04 907 dofinansowania3@pcprstargard.pl

 

Zapraszamy na Nasz Facebook: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

Pomoc Ukrainie

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny