Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie

Gdzie szukać pomocy?

Instytucje pomagające osobom doświadczającym przemocy w rodzinie:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul . Skarbowa 1, 73-110 Stargard

tel. 91 48 04 909

pcpr@powiatstargardzki.pl

 

Dane teleadresowe ośrodków pomocy społecznej oraz innych instytucji zajmujących się pomocą osobom pokrzywdzonym, działających na terenie powiatu stargardzkiego znajdują się w załączniku zamieszczonym PONIŻEJ.

Przy każdym ośrodku pomocy społecznej działają:

 • komisje rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • Zespoły interdyscyplinarne

do których można zwrócić się o pomoc.

 

Telefony alarmowe:

ALARM 112

POGOTOWIE 999

STRAŻ POŻARNA 998

POLICJA 997

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 • 116 111 – poniedziałek – niedziela 12.00 – 22.00
 • www.116111.pl

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "NIEBIESKA LINIA" IPZ PTP

 • 22 668-70-00 - Poradnia działa w  dni powszednie w godzinach 
  12.00 - 18.00
 • oraz w soboty i niedziele w godzinach 10.00 - 16.00;

dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy.

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "NIEBIESKA LINIA":

 

WAŻNE!

OSOBY POKRZYWDZONE PRZESTĘPSTWEM ORAZ CZŁONKOWIE ICH RODZIN MAJĄ MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ POMOCY, KTÓREJ UDZIELA:

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Stowarzyszenia „SOS dla Rodziny”

ul. Energetyków 10

tel. 91 433 03 39

mail: pomoc@sos.home.pl

 

Zakres świadczonej pomocy:

1/ Pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna

2/ Pomoc psychiatryczna

3/ Pomoc prawna

4/ Pomoc w formie mediacji

5/ Pomoc w formie asystenta osoby pokrzywdzonej przestępstwem

6/ Pomoc materialna:

 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych i wyrobów medycznych
 • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcąca i zawodową
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia
 • finansowanie okresowych dopłat do zobowiązań czynszowych za lokal    mieszkalny
 • dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu
 • pokrywanie kosztów bonów żywnościowych
 • pokrywanie kosztów zakupu: odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej

7/ w formie informacji na temat innych placówek świadczących pomoc

I kontakt Psycholog Prawnik

Pon - Śr 8.00 - 20.00

czw - Pt 8.00 - 18.00

 

Pon. Wt, Śr 8.00 - 20.00

Czw, Pt 8.00 - 18.00

Sb 9.00 - 13.00

 

Pon 16.00 - 18.00

Wt   14.00 - 18.00

Czw 16.00 - 18.00

 

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl 

ZAŁĄCZNIKI:

Zapraszamy na Nasz Facebook: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

Pomoc Ukrainie

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny