Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie

Gdzie szukać pomocy?

Instytucje pomagające osobom doświadczającym przemocy w rodzinie:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul . Skarbowa 1, 73-110 Stargard

tel. 91 48 04 909

pcpr@powiatstargardzki.pl

 

Dane teleadresowe ośrodków pomocy społecznej oraz innych instytucji zajmujących się pomocą osobom pokrzywdzonym, działających na terenie powiatu stargardzkiego znajdują się w załączniku zamieszczonym PONIŻEJ.

Przy każdym ośrodku pomocy społecznej działają:

 • komisje rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • Zespoły interdyscyplinarne

do których można zwrócić się o pomoc.

 

Telefony alarmowe:

ALARM 112

POGOTOWIE 999

STRAŻ POŻARNA 998

POLICJA 997

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

"NIEBIESKA LINIA" 

 • 800-120-002 - CAŁODOBOWO

dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy.

 

WAŻNE!

OSOBY POKRZYWDZONE PRZESTĘPSTWEM ORAZ CZŁONKOWIE ICH RODZIN MAJĄ MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ POMOCY, KTÓREJ UDZIELA:

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

ul. Andersa 14, 73-110 Stargard 

tel. 91 578-45-79

 

Zakres świadczonej pomocy:

1/ psychologiczna, szczególnie w zakresie interwencji kryzysowej, udzielania konsultacji, wspracia, psychoterapii

2/ prawną, objemująca porady prawne, redagowanie pism urzędowych 

3/ w postaci mediacji, czyli ustalanie rozwiązań przez strony przy pomocy mediatora 

4/ pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawbej, jeżeli osoby nie władają w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego

5/ pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej

6/ Pomoc materialna:

 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych i wyrobów medycznych
 • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcąca i zawodową
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia
 • finansowanie okresowych dopłat do zobowiązań czynszowych za lokal    mieszkalny
 • dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu
 • pokrywanie kosztów bonów żywnościowych
 • pokrywanie kosztów zakupu: odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej

Harmonogram dyżurów: 

 • Poniedziałek, środa w godz. 15:00 - 20:00
 •  

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl 

ZAŁĄCZNIKI:

Zapraszamy na Nasz Facebook: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

Pomoc Ukrainie

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny