Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie

Zaproszenie do udziału w projekcie "Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki" - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Utworzono dnia 26.04.2019

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie zaprasza do udziału w projekcie współfinansowanym 
z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Tytuł projektu:

„Aktywnie Integrujący się Powiat Stargardzki”.

 

Cel główny projektu:
Aktywna integracja klientów PCPR w Stargardzie, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwiększająca ich szanse na podjęcie zatrudnienia.

 

 

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt przeznaczony jest dla 95 mieszkańców powiatu stargardzkiego, będących klientami PCPR w Stargardzie, należących do jednej z poniższych grup:

  • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę (młodzież od 7 roku życia do momentu usamodzielnienia się);

  • osoby z niepełnosprawnościami (od 18 do 64 roku życia, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

 

 Z jakich form wsparcia można skorzystać

  • wsparcie pracownika socjalnego przez cały okres udziału w projekcie,

  • dopasowany indywidualnie zestaw instrumentów aktywnej integracji, m.in.: wyjazdy socjoterapeutyczne,szkolenia, doradztwo specjalistyczne.

Działania te mogą zostać uzupełnione wsparciem w postaci: opieki nad osobami zależnymi, finansowania kosztów dojazdu i wyżywienia w trakcie udziału w projekcie, badań lekarskich, ubezpieczenia.

 

 

Szczegółowe informacje udzielane są w:

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie           

z siedzibą w Stargardzie, przy ul. Skarbowej 1

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zapraszamy na Nasz Facebook: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

Pomoc Ukrainie

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny