Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie

Rodzina-najlepszą inwestycjąHarmonogram w ramach projektu "Rodzina-najlepszą inwestycją"
 


 „Rodzina – najlepszą inwestycją”

Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości usług społecznych realizowanych na terenie Powiatu Stargardzkiego związanych z wsparciem rodziny i pieczy zastępczej do końca 2021 roku.

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie jakości usług prowadzonych w 5 placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz inkubatora z terenu Powiatu Stargardzkiego dla 29 podopiecznych.

Cel szczegółowy 2: Zwiększenie dostępności usług rodzin zastępczych poprzez promocję i zdobycie przez 20 osób kwalifikacji umożliwiających prowadzenie rodziny zastępczej do końca 2021 roku.

Cel szczegółowy 3: Podniesienie jakości usług prowadzonych rodzin zastępczych poprzez podniesienie kompetencji w minimum 21 rodzinach zastępczych do końca 2021 roku.

 

Realizacja powyższych celów nastąpi poprzez wykonanie następujących zadań:

Wyposażenie dwóch inkubatorów w stoły, krzesła, meble kuchenne, żelazka, lodówki, czajniki, odkurzacze, piekarnik, kuchenki mikrofalowe, komputery, drukarki, krzesła, biurka.

Wyposażenie COPOW w pomoce niezbędne do diagnozowania dzieci:  zestaw do pomiaru inteligencji, zestaw do sporządzania diagnozy psychologicznej, testy rozwoju dzieci, kwestionariusze CDI, karty emocji, bajki, gry, tablice emocji, zestaw do muzykoterapii, zestaw do arteterapii,

Realizacja 20 indywidualnych planów działania dla wychowanków objętych pieczą instytucjonalną. W ramach planów zrealizowanych zostanie 12 jednodniowych wyjazdów edukacyjnych, 3 wyjazdowe warsztaty 3 dniowe, 1700 godzin indywidualnych konsultacji specjalistów, 200 godzin zajęć z muzykoterapii i arteterapii.

Realizacja 9 indywidualnych planów działania dla wychowanków pieczy zastępczej mieszkających w inkubatorze. W ramach planów zrealizowane zostaną: kurs komputerowy, kurs prawa jazdy kat. B, kursy zawodowe, trening komunikacji,

Realizacja 21 indywidualnych planów działania dla funkcjonujących rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych. W ramach planów zrealizowane będzie: 1300 h wsparcia, 4 szkolenia wyjazdowe podnoszące kompetencje w prowadzeniu rodziny zastępczej, 2 świąteczne spotkania rodzinne.

Realizacja kampanii promocyjnej rodzin zastępczych, dwie konferencje na temat rodzicielstwa zastępczego, 20 kandydatów na rodziny zastępcze przejdzie szkolenie i badania i uzyska odpowiednie uprawnienia do prowadzenia rodziny zastępczej.

 

Planowane działania pozwolą osiągnąć następujące efekty:                                                                                         

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 20.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 9 osób.

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu – 16.

Liczba osób, która podniosła kompetencje kluczowe (minimum 2 kompetencje) w ramach programu – 29.

Liczba członków prowadzonych rodzin zastępczych, którzy podnieśli swoje kompetencje w zakresie świadczenia usług - 50.

Liczba usamodzielnianych uczestników, która podniosła swoje kompetencje lub kwalifikacje – 9.

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje do prowadzenia rodziny zastępczej – 20.

 

 

Wartość projektu: 1 896 256,80 zł

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 611 818,28 zł

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Zapraszamy na Nasz Facebook: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

Pomoc Ukrainie

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny