Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie

Zakończenie realizacji ścieżki wsparcia w ramach projektu "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży" w 2022 roku

Grudzień jest miesiącem, w którym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, kończy realizację zaplanowanej na rok 2022 ścieżki wsparcia dla uczestników projektu partnerskiego „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” i tym samym pragnie podziękować wszystkim uczestnikom, zarówno tym dużym jak i małym, za swój tak liczny i aktywny udział we wszystkich działaniach.

W ciągu roku 2022 r., w ramach projektu, zorganizowano i przeprowadzono działania mające na celu pomoc psychologiczną, wyrównanie szans rozwojowych i edukacyjnych oraz korygowanie odchyleń od normy rozwojowej na miarę  możliwości dziecka, a także wsparcie dla rodziców.

Dzięki możliwościom, jakie daje udział w projekcie, dzieci i młodzież oraz rodzice, z terenu powiatu stargardzkiego mogła skorzystać z zajęć i terapii takich jak:

  1. Terapia integracji sensorycznej
  2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjn
  3. Wsparcie psychologiczne
  4. Zajęcia wspierające rozwój dziecka
  5. Warsztaty umiejętności rodzicielskich pt. "Pozytywna Dyscyplina”

 

Dzięki Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Szczecinie, sześciu wspaniałych, odważnych młodych ludzi z naszego powiatu, mogło sprawdzić swoją silną wolę i hart ducha w trzech Intensywnych Treningach Wyjazdowych. Podczas 10 dni pobytu w lesie, bez telefonu, bieżącej wody, ale za to w otoczeniu natury i życzliwych osób, nasi uczestnicy poznawali swoje mocne strony i zdobywali umiejętności, których nie sposób przecenić.

 

Wszelkie wsparcie i zajęcia realizowane w ramach „Regionalnej Akademii Dzieci
i Młodzieży” wzmacniają posiadane zasoby dzieci, zwiększają ich umiejętności adaptacyjne, bazują na potencjale dziecka, co z kolei przyczynia się do poprawy jakości ich funkcjonowania społecznego.

Jednocześnie pragniemy Państwa poinformować, iż tut. Centrum w roku 2023 będzie kontynuowało realizację projektu i tym rozpocznie nowe działania szyte na miarę potrzeb uczestników. Serdecznie zapraszamy do udziału!!!

Facebook

Telefony alarmowe

Infolinie

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

 

zdjęcie przedstawia flagę Ukrainy