Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie

ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

 

Zamówienia publiczne od 2021 r.

Zamówienia publiczne - 2021 r.

 

Zamówienia publiczne poniżej 130 000

nazwa zamówienia data publikacji ogłoszenia data aktualizacji ogłoszenia
2022

Przeprowadzenie w 2022 roku Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujacych przemoc w rodzinie

07.09.2022 20.09.2022 r.
dodano: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Organizacja indywidualnych kursów zawodowych Prawo jazdy kat. B dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej

30.08.2022 07.09.2022 r.
dodano: protokól z otwarcia ofert, rozstrzygnięcie

Organizacja indywidualnych zajęć
z integracji sensorycznej dla dzieci podopiecznych rodzin zastępczych
i rodzinnych domów dziecka

25.08.2022 05.09.2022 r.
dodano: protokół z otwarcia ofert

Organizacja wyjazdowych szkoleń edukacyjnych dla funkcjonujących zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka - postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności
 
  05.08.2022 r.
dodano: protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu - organizacja festynu z okazji  Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 

08.06.2022  

Zapytanie ofertowe - sporządzenie 18 opinii pedagogicznych dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

09.03.2022 11.04.2022 r.
dodano: Informacja dotycząca unieważnienia postępowania

Zapytanie ofertowe - sporządzenie 18 opinii psychologicznych dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

09.03.2022  

Zapytanie ofertowe - sporządzenie 14 opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

09.03.2022  
Ogłoszenie o naborze ofert - prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci i młodzieży - beneficjentów projektu Regionalna Akademia Dzieci i  Młodzieży 24.01.2022 02.02.2022 r.
dodano: Protokół z otwarcia ofert, Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
Ogłoszenie o naborze ofert - prowadzenie indywidualnych zajęć wspierających rozwój dziecka dla beneficjentów projektu Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży 21.01.2022 01.02.2022 r.
dodano: Protokół z otwarcia ofert, Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
Ogłoszenie o naborze ofert - usługi psychologiczno-terapeutyczne dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego - beneficjentów projektu Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży 21.01.2022 01.02.2022 r.
dodano: Protokół z otwarcia ofert, Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
Ogłoszenie o naborze ofert - prowadzenie indywidualnej terapii w zakresie integracji sensorycznej dla beneficjentów projektu Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży 21.01.2022 01.02.2022 r.
dodano: Protokół z otwarcia ofert, Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
Ogłoszenie o naborze ofert - przeprowadzenie czterech warsztatów umiejętności rodzicielskich pt. "Pozytywna Dyscyplina" dla beneficjentów projektu Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży 21.01.2022 01.02.2022 r.
dodano: Protokół z otwarcia ofert, Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
Ogłoszenie o naborze ofert - świadczenie usług psychologicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 18.01.2022 09.03.2022 r.
dodano: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o naborze ofert - świadczenie usług pedagogicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 18.01.2022 09.03.2022 r.
dodano: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2021
Zapytanie ofertowe na złożenie oferty na przygotowanie i przeprowadzenie terapeutycznych zajęć grupowych dla podopiecznych rodzin zastępczych objetych projektem "Rodzina-najlepszą inwestycją" 09.12.2021 22.12.2021 r.
dodano: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o naborze ofert - przeprowadzenie cykli warsztatów w zakresie podnoszenia umiejętności społecznych pt. "Trening Umiejętności Społecznych" dla dzieci i młodzieży - beneficjentów projektu "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży" 22.10.2021  
Ogłoszenie o zamówieniu - organizacja
i przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej
13.10.2021  
Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie dwóch warsztatów umiejętności rodzicielskich pt. "Pozytywna Dyscyplina" dla beneficjentów projektu "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży" 06.10.2021 21.10.2021 r.
dodano: Informacja o wyborze wykonawcy
Zapytanie ofertowe - obsługa dyżurów w telefonie zaufania pn. "Mój Azyl" oraz udzielanie wsparcia psychologicznego w ramach prowadzonych rozmów telefonicznych przeznaczonego dla osób pozostających w kryzysie, w tym dla osób doświadczających przemocy - mieszkańców powiatu stargardzkiego 10.09.2021 20.09.2021 r.
dodano: Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
Zapytanie ofertowe - obsługa dyżurów w telefonie zaufania pn. "Mój Azyl" oraz udzielanie wsparcia psychologicznego w ramach prowadzonych rozmów telefonicznych przeznaczonego dla osób pozostających w kryzysie, w tym dla osób doświadczających przemocy - mieszkańców powiatu stargardzkiego 11.08.2021 10.09.2021 r.
dodano: Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego - unieważnienie

Ogłoszenie o zamówieniu - usługa opracowania projektu bilboardów, wydruk oraz wynajem powierzchni reklamowych celem wywieszenia bilboardów

23.07.2021 06.08.2021 r.
dodano: Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu - usługa opracowania projektu bilboardów, wydruk oraz wynajem powierzchni reklamowych celem wywieszenia bilboardów

13.07.2021 21.07.2021 r.
dodano: Informacja o unieważnieniu postępowania

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie w 2021 roku Programu oddziaływan korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

12.07.2021 09.08.2021 r.
dodano: Informacja o wyborze wykonawcy

Ogłoszenie o naborze ofert - prowadzenie terapii w zakresie integracji sensorycznej dla beneficjentów projektu "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"
 
21.06.2021 13.07.2021 r.
dodano: Protokół
z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, Informację
o wyborze wykonawcy

Ogłoszenie o zamówieniu - organizacja indywidualnych kursów zawodowych Prawo jazdy kat. B dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej
 
11.06.2021 22.06.2021 r.
dodano: Informacja o wyborze wykonawcy

Ogłoszenie o naborze ofert - przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych z elementami marynistycznymi dla dzieci i młodzieży - beneficjntów projektu "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"
 
02.06.2021 22.06.2021 r.
dodano: Protokół z otwarcia ofert, Informacja o wyborze wykonawcy, Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

Ogłoszenie o naborze ofert - przeprowadzenie warsztatów rozwojowo-edukacyjnych z udziałem koni dla beneficjentów projektu "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"
 
02.06.2021 18.06.2021 r.
dodano: Protokół z otwarcia ofert, Informacja o wyborze wykonawcy, Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu - organizacja festynu z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
 
02.06.2021
08.06.2021 r.
dodano: Informacja o wyborze wykonawcy
 

Informacja o wyborze wykonawcy

 

Wynik postępowania o zamówienie publiczne zgodny z wytycznymi kwalifikowalności w trybie rozeznania rynku.

01.06.2021  
Sporządzanie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 21.05.2021

26.05.2021 r.
dodano: Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze ofert - NOWY DRUK

Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompencsacyjnych dla dzieci i młodzieży - beneficjentów projektu "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"

10.05.2021

02.06.2021 r.
dodano:
Protokół otwarcia ofert, Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Informacja o wyborze wykonawcy

21.05.2021 r.
dodano: Załącznik - wzór umowy

Usługi psychologiczno-terapeutyczne dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego

05.05.2021

21.05.2021 r.
dodano: Informacja o wyborze wykonawcy

Dostawa 9 dożywotnich licencji oprogramowania biurowego

29.04.2021

17.05.2021 r.
dodano: Informacja o wyborze wykonawcy

 

05.05.2021
dodano: Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu - wersja edytowalna

Organizacja indywidualnych kursów zawodowych Prawo jazdy kat. B dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej

29.04.2021

17.05.2021 r.
dodano: Informacja o wyborze wykonawcy

 

05.05.2021
dodano: Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu - wersja edytowalna

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 6036
Utworzono dnia: 30.12.2020

Historia publikacji

  • 15.06.2023 11:48, Administrator
    Usunięcie dokumentu: Zapytanie ofertowe na usługę specjalisty ds. zamówień publicznych
  • 15.06.2023 11:44, Administrator
    Edycja dokumentu: Zapytanie ofertowe na usługę specjalisty ds. zamówień publicznych
  • 15.06.2023 11:44, Administrator
    Edycja dokumentu: Zapytanie ofertowe na usługę specjalisty ds. zamówień publicznych