Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie

Moduł I obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się

Obszar C

 

Wymagany udział własny wnioskodawcy:

  • 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru C – Zadania: 1, 3 i 4,
  • 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru C – Zadanie 5,

 

W zadaniu 1, 3 i 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Maksymalna kwota dofinansowania w zadaniu nr 1 wynosi 17 600,00 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie wiecej niż 27 500,00 zł.

Adresat programu:
osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie, dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

 

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Maksymalna kwota dofinansowania w zadaniu nr 2 wynosi 3 850,00 zł, z czego na zakup jednego akumulatora - nie więcej niż 1 100,00 zł

Adresat programu:
osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Maksymalna kwota dofinansowania w zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji wynosi:

  • w zakresie ręki: 13 200,00 zł,
  • przedramienia: 28 600,00 zł,
  • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym: 33 000,00 zł,
  • na poziomie stopy lub podudzia: 19 800,00 zł,
  • na wysokości uda (także przez staw kolanowy): 27 500,00 zł,
  • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym: 33 000,00 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.

Adresat programu:
osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

Maksymalna kwota dofinansowania w Zadaniu nr 4 wynosi do 30% kwot, o których mowa w zadaniu nr 3.

Adresat programu:
osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

 

Zadanie 5 - pomoc w zakipieskutera iwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Maksymalna kwota dofinansowania w zadaniu nr 5 wynosi 8 250,00 zł

Adresat programu:
osoba niepełnosprawna, w wieku aktywności zawodowej która posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu powodująca problemyw samodzielnym przemieszczaniu się i zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym,

ZAŁĄCZNIKI:

Zapraszamy na Nasz Facebook: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

Pomoc Ukrainie

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny