Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie

Dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

Osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym, lekkim

 

Ile wynosi dofinansowanie:

  • do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany;
  • 150 % sumy kwoty limitu wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów i środków, jeżeli cena jest wyższa niż ustalony limit.

 

Składanie wniosków:

Wnioski składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 1, 
73-110 Stargard, w godz. od 8 do 16, od poniedziałku do piątku, pokój nr 015.

 

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Kopię aktualnego orzeczenia  określającego  niepełnosprawność wraz  z  jego oryginałem do wglądu.
  2. Kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzona  za zgodność z oryginałem, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, lub kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w przypadku faktury Pro-Forma.
  3. Dokumenty potwierdzające prawo występowania w imieniu osoby niepełnosprawnej (np. opiekun prawny, pełnomocnik, przedstawiciel   ustawowy) – oryginał do wglądu.
  4. Fakturę potwierdzającą zakup przedmiotu ortopedycznego / środka pomocniczego lub fakturę Pro- Forma z wyszczególnieniem:

a) całkowitego kosztu przedmiotu ortopedycznego / środka pomocniczego, 
b) kwoty opłaconej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,
c) kwoty udziału własnego.

 

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel, po przekazaniu funduszy z PFRON.

 

Wniosek o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych można pobrać - WNIOSKI DO POBRANIA - REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Zapraszamy na Nasz Facebook: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

Pomoc Ukrainie

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny