Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie

Dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny

DOFINANSOWANIE W SPRZĘT REHABILITACYJNY

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

O dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

a) ich średni miesięczny dochód netto z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku nie przekroczy:

  • 50 % przeciętnego wynagrodzenia w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego;
  • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych;

b) zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego   sprzętu;

 

Ile wynosi dofinansowanie:

Wysokość dofinansowania w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80 % kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

Składanie wniosków:

Wnioski składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 1, 
73-110 Stargard, w godz. od 8 do 16, od poniedziałku do piątku, pokój nr 015.

 

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Kopię aktualnego orzeczenia określającego niepełnosprawność wraz z jego oryginałem do wglądu
  2. Dokumenty potwierdzające prawo występowania w imieniu osoby niepełnosprawnej (np. opiekun prawny, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy) – oryginał do wglądu.
  3. Fakturę PRO FORMA sprzętu rehabilitacyjnego lub ofertę cenową na dany sprzęt.

 

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel, po przekazaniu funduszy z PFRON.

 

Wniosek o dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny można pobrać - WNIOSKI DO POBRANIA - REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zapraszamy na Nasz Facebook: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

Pomoc Ukrainie

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny