Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie

Dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny dla przedsiębiorców

DOFINANSOWANIE W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu – WNIOSEK SKŁADA SIĘ RAZ W ROKU

 

Ile wynosi dofinansowanie:

Wysokość dofinansowania w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80 % kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

Składanie wniosków:

Wnioski składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 1, 
73-110 Stargard, w godz. od 8 do 16, od poniedziałku do piątku, pokój nr 015.

 

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej.
  2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wywiązywaniu się z obowiązku podatkowego.
  3. Ofertę cenową lub kosztorys przedwstępny lub fakturę  PRO  FORMA  sprzętu rehabilitacyjnego.
  4. Zaświadczenie o pomocy de minimis obejmujące rok bieżący kalendarzowy oraz dwa poprzedzające lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie.
  5. Pisemne informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się objęciem pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.
  6. Zaświadczenie o posiadaniu środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem.
  7. Oświadczenie, że nie jest się w trudnej sytuacji ekonomicznej.
  8. Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

 

Wniosek o dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny dla przedsiębiorców należy złożyć w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

 

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel, po przekazaniu funduszy z PFRON.

 

Wniosek o dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny dla przedsiębiorców można pobrać - WNIOSKI DO POBRANIA - REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Zapraszamy na Nasz Facebook: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

Pomoc Ukrainie

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny