Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie

Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie informuje, iż rozpoczyna Projekt Partnerski realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, o nazwie: „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” współfinansowany z Budżetu Państwa oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania VII Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

Termin realizacji projektu - 1 stycznia 2021 r. - 30 czerwca 2023 r.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie usług społecznych, środowiskowych i opiekuńczych przez wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych, podniesienie kompetencji rodzicielskich oraz społecznych dzieci i młodzieży zmierzające do wzmocnienia umiejętności adaptacyjnych, wykorzystywania zasobów własnych i środowiska celem radzenia sobie z kryzysem. Projekt wspiera rodzinę, wzmacnia jej kompetencje jako całość w oparciu o pracę z rodzicami i dziećmi.

W ramach projektu realizowane będą 3 zadania:

  • Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży - obejmuje warsztaty, treningi, poradnictwo rodzinne i specjalistyczne „szyte na miarę” czyli dopasowane do indywidualnych potrzeb beneficjentów przy wsparciu kadry asystentów dorastania.
  • Intensywne treningi wyjazdowe Regionalnej Akademii Dzieci i Młodzieży - są formą intensywnego wsparcia ukierunkowaną na rozwój konkretnych umiejętności poza miejscem zamieszkania.
  • Platforma usług specjalistycznych Regionalnej Akademii Dzieci i Młodzieży - to pogotowie „emocjonalne” dla dzieci i młodzieży, prowadzone online wraz  z treściami dotyczącymi aktualnych problemów.
     

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt telefoniczny z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie pod numerem 91-48-04-938.

 

Wartość projektu: 8 489 279,15 zł, w tym dofinansowanie z Budżetu Państwa 424 463,95 zł oraz Unii Europejskiej 7 215 887,27 zł.

AKTUALNOŚCI:

Harmonogram działań w ramach projektu "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"

Utworzono dnia 30.05.2023

Harmonogram działań w ramach projektu "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"

czytaj dalej na temat: Harmonogram działań w ramach projektu "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"

Informacja o kontynuacji w 2023 roku działań w ramach projektu "regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"

Utworzono dnia 13.02.2023

Informacja o kontynuacji w 2023 roku działań w ramach projektu "regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży".

czytaj dalej na temat: Informacja o kontynuacji w 2023 roku działań w ramach projektu "regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"

Zakończenie realizacji ścieżki wsparcia w ramach projektu "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży" w 2022 roku

Utworzono dnia 09.01.2023

Zakończenie realizacji ścieżki wsparcia w ramach projektu "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży" w 2022 roku

Warsztaty "Pozytywna Dyscyplina"

Utworzono dnia 27.10.2022
Zapraszamy do udziału w ostatnich Warsztatach Pozytywna Dyscyplina.
czytaj dalej na temat: Warsztaty "Pozytywna Dyscyplina"

Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży - Platforma Usług Specjalistycznych

Utworzono dnia 25.03.2022
Jednym z elementów projektu partnerskiego realizowanego przez ROPS pn. „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” jest Platforma Usług Specjalistycznych (PUS). PUS to innowacyjne rozwiązanie dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców...
czytaj dalej na temat: Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży - Platforma Usług Specjalistycznych

Kontynuacja działań wspierających prawidłowy rozwój dziecka w ramach projektu "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"

Utworzono dnia 17.02.2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie informuje, iż w ramach realizowanego projektu „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” w roku 2022 kontynuowane będą działania wpierające prawidłowy rozwój dziecka w formie indywidualnych i grupowych terapii,...

czytaj dalej na temat: Kontynuacja działań wspierających prawidłowy rozwój dziecka w ramach projektu "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"

Plakat

Utworzono dnia 03.09.2021, 13:11

Zapraszamy na Nasz Facebook: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

Pomoc Ukrainie

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny