Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie

Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie informuje, iż rozpoczyna Projekt Partnerski realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, o nazwie: „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” współfinansowany z Budżetu Państwa oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania VII Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

Termin realizacji projektu - 1 stycznia 2021 r. - 30 czerwca 2023 r.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie usług społecznych, środowiskowych i opiekuńczych przez wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych, podniesienie kompetencji rodzicielskich oraz społecznych dzieci i młodzieży zmierzające do wzmocnienia umiejętności adaptacyjnych, wykorzystywania zasobów własnych i środowiska celem radzenia sobie z kryzysem. Projekt wspiera rodzinę, wzmacnia jej kompetencje jako całość w oparciu o pracę z rodzicami i dziećmi.

W ramach projektu realizowane będą 3 zadania:

  • Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży - obejmuje warsztaty, treningi, poradnictwo rodzinne i specjalistyczne „szyte na miarę” czyli dopasowane do indywidualnych potrzeb beneficjentów przy wsparciu kadry asystentów dorastania.
  • Intensywne treningi wyjazdowe Regionalnej Akademii Dzieci i Młodzieży - są formą intensywnego wsparcia ukierunkowaną na rozwój konkretnych umiejętności poza miejscem zamieszkania.
  • Platforma usług specjalistycznych Regionalnej Akademii Dzieci i Młodzieży - to pogotowie „emocjonalne” dla dzieci i młodzieży, prowadzone online wraz  z treściami dotyczącymi aktualnych problemów.
     

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt telefoniczny z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie pod numerem 91-48-04-938.

 

Wartość projektu: 8 489 279,15 zł, w tym dofinansowanie z Budżetu Państwa 424 463,95 zł oraz Unii Europejskiej 7 215 887,27 zł.

AKTUALNOŚCI:

Warsztaty "Pozytywna Dyscyplina"

Utworzono dnia 27.10.2022
Zapraszamy do udziału w ostatnich Warsztatach Pozytywna Dyscyplina.
czytaj dalej na temat: Warsztaty "Pozytywna Dyscyplina"

Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży - Platforma Usług Specjalistycznych

Utworzono dnia 25.03.2022
Jednym z elementów projektu partnerskiego realizowanego przez ROPS pn. „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” jest Platforma Usług Specjalistycznych (PUS). PUS to innowacyjne rozwiązanie dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców...
czytaj dalej na temat: Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży - Platforma Usług Specjalistycznych

Kontynuacja działań wspierających prawidłowy rozwój dziecka w ramach projektu "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"

Utworzono dnia 17.02.2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie informuje, iż w ramach realizowanego projektu „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” w roku 2022 kontynuowane będą działania wpierające prawidłowy rozwój dziecka w formie indywidualnych i grupowych terapii,...

czytaj dalej na temat: Kontynuacja działań wspierających prawidłowy rozwój dziecka w ramach projektu "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"

Harmonogram działań Projektu "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży" na 2022 r.

Utworzono dnia 02.02.2022

Spotkanie szkoleniowe w ramach koncepcji Asystent Dorastania

Utworzono dnia 18.11.2021

 

W październiku zakończył się cykl szkoleń „Asystent Dorastania” zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie ze szczecińskim  Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. W ciągu siedmiu dni szkolenia uczestnicy, czyli Super Bohaterowie, intensywnie pracowali nad prawidłową komunikacją z dziećmi i młodzieżą oraz budowaniem właściwych relacji. W trakcie wspólnej podróży na Marsa  przeżywaliśmy nie tylko ciekawe przygody, ale przede wszystkim wzmocniliśmy nasze kompetencje, dowiedzieliśmy się jak ważna jest umiejętność rozmowy skupionej na rozwiązaniach, budującej nadzieję i optymizm. Dzięki  kosmicznym wyprawom zdobyliśmy też umiejętność odczytywania potrzeb dzieci i właściwego reagowania na nie. Ta niesamowita wizyta na Marsie na długo pozostanie w naszej pamięci!

czytaj dalej na temat: Spotkanie szkoleniowe w ramach koncepcji Asystent Dorastania

Spotkanie szkoleniowe w ramach koncepcji Asystent Dorastania

Utworzono dnia 27.09.2021

We wrześniu w ramach projektu „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” odbył się pierwszy cykl spotkań szkoleniowych w ramach koncepcji Asystenta Dorastania.

W szkoleniu uczestniczyli pedagodzy, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz psycholodzy na co dzień pracujący z dzieckiem. Piętnastu przyszłych „superbohaterów” z terenu powiatu stargardzkiego, zgodnie z założeniami koncepcji Asystenta Dorastania uzupełniało swoją wiedzę
w zakresie wzmacniania umiejętności adaptacyjnych dzieci,  odnajdywania ich zasobów, budowania pewności w sobie, a przede wszystkim tworzenia mostów między dziećmi a ważnymi dla nich osobami.

czytaj dalej na temat: Spotkanie szkoleniowe w ramach koncepcji Asystent Dorastania

Plakat

Utworzono dnia 03.09.2021, 13:11

Zapraszamy na Nasz Facebook: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

Pomoc Ukrainie

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny