Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ

 

Cele oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc domową:

  • powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;
  • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
  • kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;
  • uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
  • zdobycie i poszerzenie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
  • uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Do kogo skierowany jest PROGRAM?:

  • do osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych;
  • do osób wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych;
  • do osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
  • do osób , które w wyniku okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym.

UWAGA!

Osoby chętne do udziału w Programie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc domową prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt z instytucją realizującą Program:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

Tel. 91 48 04 938

Od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30

 

CHCESZ COŚ ZMIENIĆ W ŻYCIU, ZACZNIJ ZMIENIAĆ SWOJE ZACHOWANIE!

 

Karta informacyjna dla osoby stosującej przemoc domową – pobierz PONIŻEJ

Informator zawierający dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych, a także zakres realizowanych przez nie oddziaływań, w szczególności korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc domową – pobierz PONIŻEJ

ZAŁĄCZNIKI:

Zapraszamy na Nasz Facebook: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

Pomoc Ukrainie

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny