Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie

Kurs na rodzinę

PROJEKT „Kurs na Rodzinę”

WZMOCNIENIE KONDYCJI ZACHODNIOPOMORSKIEJ RODZINY

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie rozpoczęło współpracę w ramach Partnerskiego Projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17 o nazwie: „Kurs na Rodzinę” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.6  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia w ramach Regionalnej Akademii Rodziny i Turnusów Aktywizujących dla Rodzin poprzez udział w programach:

  1. „Zdążyć przed rozwodem”
  2. „Szkoła dla rodziców, dziadków, narzeczonych”
  3. Warsztaty edukacji finansowej „Wybierz przyszłość”

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez podniesienie kompetencji wybranych rodzin/osób.

 

Projekt skierowany jest do osób i rodzin Powiatu Stargardzkiegojak również do rodzin zastępczych, przede wszystkim spokrewnionych.

 

Jeżeli jesteście zainteresowani Państwo uzyskaniem pomocy i nabyciem umiejętności w zakresie kompetencji rodzicielskich, roli dziadków poprzez wzmocnienie relacji międzypokoleniowych, nabyciem umiejętności prawidłowej komunikacji poprzez rozwiązywanie konfliktów oraz innych problemów rodzinnych zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie.

 

Kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard
tel. (091) 48 04 909
 

Osoba do kontaktu:
Anita Grabska
Małgorzata Olszewska

AKTUALNOŚCI:

trwałość projektu pod nazwą „Kurs na Rodzinę” realizowanego w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r., w ramach środków EFS.

Utworzono dnia 25.04.2023

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie informuje, że zapewnia trwałość projektu pod nazwą „Kurs na Rodzinę” realizowanego w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r., w ramach środków EFS.

 

W naszym centrum stale świadczone są usługi w zakresie :

 

- specjalistycznego poradnictwa dla rodzin dopasowane do indywidualnych potrzeb beneficjentów przy wsparciu kadry asystentów dorastania.

-  zwiększenia dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez podniesienie kompetencji wybranych rodzin/osób.

- stałego dostępu do wyspecjalizowanej kadry psychologów oraz pedagogów

 

 

Zapraszamy do kontaktu poprzez:

 

Email:

pcpr@pcprstargard.pl

lub telefonicznie

(91) 578-45-79

lub osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Andersa 14 73-110 Stargard

Osoba do kontaktu: Pani Barbara Miklasz

czytaj dalej na temat: trwałość projektu pod nazwą „Kurs na Rodzinę” realizowanego w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r., w ramach środków EFS.

Harmonogram działań na 2020 r.

Utworzono dnia 28.02.2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa VII – Włączenie społeczne
Działanie 7.6 - Wsparcie rozwoju i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym
Projekt pn. „Kurs na Rodzinę”

 

czytaj dalej na temat: Harmonogram działań na 2020 r.

Harmonogram działań w ramach projektu

Utworzono dnia 02.07.2019

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa VII – Włączenie społeczne
Działanie 7.6 - Wsparcie rozwoju i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym
Projekt pn. „Kurs na Rodzinę”

czytaj dalej na temat: Harmonogram działań w ramach projektu

Warsztaty "Szkoła dla rodziców" dla beneficjentów Projektu "Kurs na rodzinę"

Utworzono dnia 06.09.2019


Zapraszamy na warsztaty „Szkoła dla Rodziców”

 

Zapraszamy mieszkańców gminy Ińsko - beneficjentów Projektu „Kurs na Rodzinę” do wzięcia udziału w warsztatach pn. „Szkoła dla Rodziców”. Rozpoczęcie 26 września 2019 r.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z koordynatorem projektu pod numerem telefonu 91-48-04-938 lub z pracownikami socjalnymi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ińsku tel. 91-562-10-23.

 

 

czytaj dalej na temat: Warsztaty "Szkoła dla rodziców" dla beneficjentów Projektu "Kurs na rodzinę"

Aktywność w ramach projektu „Kurs na Rodzinę”

Utworzono dnia 06.09.2019


 

W dniu 1 września 2019 r. grupa 12 osób – uczestników projektu „Kurs na Rodzinę” wyjechała na dwutygodniowy Turnus Aktywizujący dla Rodzin. Dwie rodziny z powiatu stargardzkiego w okresie od 01.09.2019 r. do 14.09.2019 r. będą korzystały z bezpłatnego turnusu w ośrodku kompleksu wypoczynkowego koło Świebodzina, gdzie będą miały możliwość wzmocnić więzi rodzinne i kompetencje rodzicielskie. W trakcie całego pobytu rodzice jak i dzieci uczestniczą w zajęciach w formie warsztatów rodzinnych prowadzonych przez trenerów. Zajęcia mają na celu wzmocnienie rodziny poprzez zdobycie praktycznych umiejętności (interpersonalnych, ekonomicznych, kulinarnych) oraz dać szansę na wartościowe spędzanie wspólnego czasu w gronie rodzinnym.

 


Projekt Partnerski realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17 o nazwie: „Kurs na Rodzinę” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20120

czytaj dalej na temat: Aktywność w ramach projektu „Kurs na Rodzinę”

Aktywność w ramach projektu „Kurs na Rodzinę”

Utworzono dnia 02.07.2019

Aktywność w ramach projektu „Kurs na Rodzinę”

W dniu 30 czerwca 2019 r. grupa 10 osób – uczestników projektu „Kurs na Rodzinę” wyjechała na dwutygodniowy Turnus Aktywizujący dla Rodzin. Trzy rodziny z powiatu stargardzkiego w okresie od 30.06.2019 r. do 14.07.2019 r. będą korzystały z bezpłatnego turnusu w ośrodku kompleksu wypoczynkowego koło Świebodzina, gdzie będą miały możliwość wzmocnić więzi rodzinne i kompetencje rodzicielskie. W trakcie całego pobytu rodzice jak i dzieci uczestniczą w zajęciach w formie warsztatów rodzinnych prowadzonych przez trenerów. Zajęcia mają na celu wzmocnienie rodziny poprzez zdobycie praktycznych umiejętności (interpersonalnych, ekonomicznych, kulinarnych) oraz dać szansę na wartościowe spędzanie wspólnego czasu w gronie rodzinnym.

czytaj dalej na temat: Aktywność w ramach projektu „Kurs na Rodzinę”

Zapraszamy na Nasz Facebook: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

Pomoc Ukrainie

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny