Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie

Rodzina gwarancją rozwoju

   

 

 „Rodzina gwarancją rozwoju”

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości usług społecznych realizowanych na terenie Powiatu Stargardzkiego związanych ze wsparciem rodziny i pieczy zastępczej do października 2023 r.

Cel szczegółowy 1

Zwiększenie dostępności usług rodzin zastępczych poprzez promocję i zdobycie przez 10 osób kwalifikacji umożliwiających prowadzenie rodziny zastępczej do października 2023 r.

Cel szczegółowy 2 

Podniesienie jakości usług prowadzonych rodzin zastępczych poprzez podniesienie kompetencji w minimum 15 rodzinach zastępczych do października 2023 r.

 

Realizacja powyższych celów nastąpi poprzez wykonanie następujących zadań:

Działanie pierwsze obejmuje wsparcie usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej mieszkających w mieszkaniach wspomaganych tzw. „inkubatorach” w Stargardzie w liczbie 9 osób.

Działanie drugie obejmuje funkcjonujące na terenie powiatu rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe i prowadzących rodzinne domy dziecka w zakresie podnoszenia ich kompetencji oraz integracji z rodzinami biologicznymi w celu podniesienia jakości prowadzonych usług.

Działanie trzecie obejmuje promowanie rodzicielstwa zastępczego i tej formy pomocy jako możliwości rozwoju zawodowego. Zachęcenie mieszkańców do uzyskania kwalifikacji na rodzinę zastępczą i prowadzących rodzinne domy dziecka.

 

 

Planowane działania pozwolą osiągnąć następujące efekty:                                                                                          

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 24.

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu – 15

 

 

Wartość projektu: 980 906,25 zł

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 833 770,31 zł

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2014-2020.

Facebook

Telefony alarmowe

Infolinie

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

 

zdjęcie przedstawia flagę Ukrainy